Makaleler ve Seminer Notları
İletişim

 

 
Makaleler bilimsel amaçlı olmayıp, sadece eğitim seminerlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Makaleler, yazarlardan ve Bakanlığımızdan izin alınmaksızın, ticari amaçlı web sitelerinde veya yayınlarda kullanılamaz, yayınlanamaz.
(Her Hakkı Saklıdır.)
 

 

Ceza Muhakemesi Kanunu
1-

Ceza Muhakemesi Kanunu
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK (İstanbul Ün. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi)

2-

Ceza Muhakemesi Kanunu
Keskin KAYLAN (Yargıtay Üyesi)

3-

Ceza Muhakemesi Kanununda Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
Yard. Doç. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM (DEÜ Hukuk Fak. Öğretim Üyesi)

4-

Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
Doç. Dr. Faruk TURHAN (Süleyman Demirel Ün. İkt. ve İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi)

5-

AİHM Kararlarının Yeni Ceza Muhakemesi Kanununa Yansıması
Turan Güzeloğlu (Terme Cumhuriyet Savcısı)

6-

Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu
(Kasım 2007 tarihi itibariyle güncellendi)
Hamdi Ünal KARABEYOĞLU (Yalova Cumhuriyet Başsavcısı)

7-

Genel Hükümler, Koruma Tedbirleri ve Soruşturma Evresi
(01 Haziran 2005 tarihi itibari ile güncelleştirilmiştir)

Yahya Akçadırcı (Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı)

8-

Mağdur, Şikayetçi, Malen Sorumlu, Katılan
Doç. Dr. Faruk TURHAN (Süleyman Demirel Ün. İkt. ve İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi)

9-

Gizli Ceza Muhakemesi Tedbirleri (Gizli Koruma Tedbirleri)
Yusuf Hakkı Doğan (Antalya Cumhuriyet Savcısı)

10-

Gizli Ceza Muhakemesi Tedbirleri (Gizli Koruma Tedbirleri)--Power Point Sunumu
Yusuf Hakkı Doğan (Antalya Cumhuriyet Savcısı)

11-

Ceza Muhakemesi Kanunu Eğitim Notları
Murat AYDIN (Adana Hakimi)

12-

İfade ve Sorgu
İsmet Özkorul (Kars Cumhuriyet Başsavcısı)

13-

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
İsmet Özkorul (Kars Cumhuriyet Başsavcısı)

14-

Bilirkişi İncelemesi (CMK 62-73)
İlhami Dündar (Aydın Cumhuriyet Savcısı)

15-

Arama ve Elkoyma (CMK 116-134)
İlhami Dündar (Aydın Cumhuriyet Savcısı)

16-

Elkoyma ve Müsadere Alanında Uluslararası Adli İşbirliği
Ergin ERGÜL (Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler G.M.Yar.)

17-

Yargıtay'ın Suçtan Kaynaklanan Mal Varlıklarının Müsaderesi ve Elkoyma Hükümlerine İlişkin Uygulamaları   
Selda BİNBOĞA KURTULUŞ ( Yargıtay 6.Ceza Dairesi Tetkik Hakimi)

 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
1-

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Keskin KAYLAN (Yargıtay Üyesi)

2-

Gerekçeli Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
(5320 ve 5252 sayılı Kanunlara uygun olarak güncelleştirilmiştir)
Hamdi Ünal KARABEYOĞLU (Yalova Cumhuriyet Başsavcısı)

3-

5237 Sayılı TCK'nda Güvenlik Tedbirleri 1Haziran 2005 tarihi itibariyle güncellenmiştir.
Erdal YERDELEN (Uludere Cumhuriyet Savcısı)

 

Seminer Notları ve Diğer Kaynaklar
1-

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Power Point Sunumu)

2-

Suç Teorisi (Power Point Sunumu)

3-

Yaptırım Teorisi (Power Point Sunumu)

4-

Bakanlığımızca Hazırlanan Temel Ceza Kanunları ile Ceza Hukukumuza Getirilen Yenilikler

5-

03-09 Ocak 2005 tarihinde Ankara'da yapılan Eğiticilerin Eğitimi Seminerinde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin metin
Osman ŞİRİN

6-
Bakanlığımızca Hazırlanan Temel Ceza Kanunları İle Hukukumuza Getirilen Yenilikler
Kanunlar Genel Müdürlüğünce Hazırlanan Brifing
7-

5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye MAhkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

8-

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye MAhkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanununun Getirdiği Yenilikler
Hamdi Ünal KARABEYOĞLU (Yalova Cumhuriyet Başsavcısı)

9-

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikler

10-

154 eğitimci hâkim ve Cumhuriyet savcısının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili olarak seminerler esnasında tartışılan konular ile uygulamada çıkabilecek aksaklıklar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini içeren 100 sayfa tutan raporlarından mükerrer olanların Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından çıkarılması suretiyle oluşturulan rapor.

11-

Örnek Kabahat Ceza Formu
Mehmet Bayhan (Cumhuriyet Savcısı)

12-

İzmir'de Düzenlenen Seminerlere İlişkin Power Point Sunumu Şeklinde Hazırlanan Notlar
İlhami Dündar (Aydın Cumhuriyet Savcısı)

13-

Bakanlığımız, Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışma Merkezi, Avrupa Birliği Komisyonu ile İngiltere Hükümeti tarafından uygulanan "Yargıya Erişim Projesi" kapsamında 23-29 Mayıs 2005 tarihleri arasında insan hakları alanında İngilterede gerçekleştirilen Çalışma ziyaretine ait Geziye katılanlar adına Alanya Hakimi Ahmet TÜRKERİ tarafından hazırlanan rapor
Ahmet TÜRKERİ (Alanya Hakimi)

14-

 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Soruşturma 1 Haziran 2005 itibariyle Güncellenmiştir.
Erdal YERDELEN (Uludere Cumhuriyet Savcısı)

15-

 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Koruma Tedbirleri 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle Güncellenmiştir
Erdal YERDELEN (Uludere Cumhuriyet Savcısı)

16

 Türk Ceza Hukukunda Uzlaşma
Tamer SOYSAL(Uludere Cumhuriyet Savcısı)

17 Bir Koruma Tedbiri Olarak Arama
M. Reşat KOPARAN (Kayseri 1. Asliye Ceza Hâkimi)
18 Bir Koruma Tedbiri Olarak Tutuklama
M. Reşat KOPARAN (Kayseri 1. Asliye Ceza Hâkimi)
19 Uzlaşmada Edimin Konusu
M. Reşat KOPARAN (Kayseri 1. Asliye Ceza Hâkimi)

 


 
2  

 

Not: pdf uzantılı dosyaları açmak için bilgisayarda adobe reader programının yüklü olması gerekmektedir. Bilgisayarınızda
yüklü değilse programı buradan yükleyebilirsiniz..
Yükle

 

 
   

© 2004