Makaleler ve Seminer Notları
İletişim

 

 
Makaleler bilimsel amaçlı olmayıp, sadece eğitim seminerlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Makaleler, yazarlardan ve Bakanlığımızdan izin alınmaksızın, ticari amaçlı web sitelerinde veya yayınlarda kullanılamaz, yayınlanamaz.
(Her Hakkı Saklıdır.)
 
Ceza Kanunu-3
51-

Malvarlığına Karşı Suçlarda Dolandırıcılık
Yaşar Sarı - Sevgi Demirel (Ankara Ün. Hukuk Fak. 3.Sınıf Öğrencileri)

52-

Hayata Karşı Suçlar
İsmet Özkorul (Kars Cumhuriyet Başsavcısı)

53-

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (TCK 132-140)
İsmet Özkorul (Kars Cumhuriyet Başsavcısı)

54-

Şerefe Karşı Suçlar (TCK 125-131)
İsmet Özkorul (Kars Cumhuriyet Başsavcısı)

55-

Uluslararası Suçlar
İsmet Özkorul (Kars Cumhuriyet Başsavcısı)

56-

Suçun Unsurları Bağlamında Kast, Taksir ve Kast-Taksir Kombinasyonu
Gürsel Akpınar (Yozgat Cumhuriyet Savcısı)

57-

Rüşvet Suçunun Anatomisi
Mehmet Tan Yıldız (Edirne Hakimi)

58-

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir (TCK 20-23)
İlhami Dündar (Aydın Cumhuriyet Savcısı)

59-

Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali (TCK 97-101)
İlhami Dündar (Aydın Cumhuriyet Savcısı)

60-

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar (TCK 235-246)
İlhami Dündar (Aydın Cumhuriyet Savcısı)

61-

Gerekçeli, Karşılaştırmalı ve Açıklamalı Türk Ceza Kanunu
Ali Nevzat Açıkgöz (Van Cumhuriyet Savcısı)

62-

Ceza Hukukumuzda Yeni Bir Kavram: Uzlaşma
Av. Cengiz Aladağ (Yalova Barosu)

63-

5237 Sayılı TCK' nda Güvenlik Tedbirleri 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle güncellenmiştir
Erdal YERDELEN (Uludere Cumhuriyet Savcısı)

64-

Elkoyma ve Müsadere Alanında Uluslararası Adli İşbirliği
Ergin ERGÜL (Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler G.M.Yar.)

65- Yargıtay'ın Suçtan Kaynaklanan Mal Varlıklarının Müsaderesi ve Elkoyma Hükümlerine İlişkin Uygulamaları 
Selda BİNBOĞA KURTULUŞ ( Yargıtay 6.Ceza Dairesi Tetkik Hakimi)
66-

Hasta Hakları ve Yeni Türk Ceza Kanunu
Yard. Doç. Dr. Yahya Deryal (KTÜ-İİBF Hukuk Öğretim Üyesi)

 


 
3
   

 

Not: pdf uzantılı dosyaları açmak için bilgisayarda adobe reader programının yüklü olması gerekmektedir. Bilgisayarınızda
yüklü değilse programı buradan yükleyebilirsiniz..
Yükle

 

 
   

© 2004