Makaleler ve Seminer Notları
İletişim

 

 
Makaleler bilimsel amaçlı olmayıp, sadece eğitim seminerlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Makaleler, yazarlardan ve Bakanlığımızdan izin alınmaksızın, ticari amaçlı web sitelerinde veya yayınlarda kullanılamaz, yayınlanamaz.
(Her Hakkı Saklıdır.)
 
Ceza Kanunu-1
1-

5237 Sayılı Yasadaki Hırsızlık Suçu ve 765 Sayılı Yasadaki Hırsızlık Suçu İle Karşılaştırılması
Mustafa Duran (Mesudiye Hakimi)

2-

Yeni Türk Ceza Kanununda Hayata Karşı, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Doç. Dr. Hakan HAKERİ (Dicle Ün. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi)

3-

Yeni Türk Ceza Kanunda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
Yard. Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

4-

Hürriyete Karşı Suçlar (TCK 106-122)
Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN (Marmara Ün. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi)

5-

Kamu Barışına Karşı Suçlar (TCK 213-222)
Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN (Marmara Ün. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi)

6-

Mal Varlığına Karşı Suçlar (TCK 141 vd.)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM (DEÜ Hukuk Fak. Öğretim Üyesi)

7-

Suçların İçtimaı (TCK 42-43-44)

8-

Yeni Türk Ceza Kanunda İşkence ve Eziyet Suçu
Yard. Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

9-

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar-Bilişim Alanında Suçlar (TCK 9. ve 10. Bölümler)
Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ERDAĞ

10-

Yeni Türk Ceza Kanununda Uluslararası Suçlar
Doç. Dr. Faruk TURHAN

11-

Kişilere Karşı Suçlar (TCK 81-98)
Doç. Dr. Hakan HAKERİ (Dicle Ün. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi)

12-

Kamu İdaresinin Güvenirliliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar (Yeni TCK 247-266)
İsmail MALKOÇ (Yargıtay Üyesi)

13-

Kamu Güvenine Karşı Suçlar (TCK 197-212)
Keskin KAYLAN (Yargıtay Üyesi)

14-

Adliyeye Karşı Suçlar (TCK 267-298)
Keskin KAYLAN (Yargıtay Üyesi)

15-

Cezalar ( TCK 45-49)
Yusuf Solmaz BALO (Kanunlar Gen. Müd. Daire Başkanı)

16-

Yeni Türk Ceza Kanununda Zamanaşımı
Zekeriya YILMAZ (Kanunlar Gen. Müd. Tetkik Hakimi)

17-

Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda Arama
Yard. Doç Dr. Recep GÜLŞEN (Dicle Ün. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi)

18-

Ekonomi Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar ve Bilişim Alanında Suçlar
Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ERDAĞ (Kırıkkale Ün. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi)

19-

5237 Sayılı Yasada Düzenlenen Yağma Suçu
Mustafa Duran (Mesudiye Hakimi)

20-

Koruma Tedbirleri
(5320 ve 5252 sayılı Kanunlara uygun olarak güncelleştirilmiştir)
Bilal GÜNDÜZ (Ankara Cumhuriyet Savcısı)

21-

Koruma Tedbirleri (power point sunumu şeklinde)
Bilal GÜNDÜZ (Ankara Cumhuriyet Savcısı)

22-

Gerekçeli Türk Ceza Kanunu
Hamdi Ünal KARABEYOĞLU(Cumhuriyet Başsavcısı)

23-

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Sebepler (24.-34.maddeler) (Son Düzeltme)
M. Reşat Koparan (Kayseri Hakimi)

24-

Mal varlığına Karşı Suçlar (Hırsızlık)
M. Reşat Koparan (Kayseri Hakimi)

25-

Mala Karşı Suçlar (Yağma)
M. Reşat Koparan (Kayseri Hakimi)

26-

Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçları-Makale

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar-Sunum
M. Reşat Koparan (Kayseri Hakimi)

     

 


   
1
 

 

Not: pdf uzantılı dosyaları açmak için bilgisayarda adobe reader programının yüklü olması gerekmektedir. Bilgisayarınızda
yüklü değilse programı buradan yükleyebilirsiniz..
Yükle

 

 
   

© 2004